• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Λάγιου' | 23 Αυγούστου 2018, 19:19

    Αναφορικά με τις θέσεις που προτείνονται στο άρθρο 26 για την στελέχωση του Ε.Ο.Δ.Υ., θα ήθελα να επισημάνω ότι αποκλείονται ορισμένες ΠΕ ειδικότητες, όπως αυτές των Χημικών, των Βιοχημικών, των Μοριακών Βιολόγων κλπ. Καλούνται μόνο ΠΕ Βιολόγοι με γνώσεις Μοριακής Βιολογίας ή Γενετικής (σημείο στ), ενώ υπάρχουν και άλλες ειδικότητες, όπως προανέφερα, που μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν και είναι σε θέση να καλύψουν με τις επιστημονικές τους γνώσεις το αντικείμενο. Αποκλείονται ακόμα κάτοχοι Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών ή/και Διδακτορικών Διατριβών, μέσω των οποίων έχουν ειδικευθεί στο αντικείμενο που ορίζει ο σκοπός και τα μέσα επίτευξης αυτού, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας διαβούλευσης. Ακόμα, ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων θα πρέπει να αυξηθεί, καθώς οι ανάγκες που θα κληθούν πανελλαδικά να φέρουν εις πέρας θα είναι ιδιαιτέρως αυξημένες. Με εκτίμηση Μαρία Λάγιου Χημικός BSc, Κλινικός Χημικός MSc Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής σχολής ΕΚΠΑ