• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχακου Μαρια' | 24 Αυγούστου 2018, 07:28

    Οι οργανικές θέσεις πρέπει να συστήνονται με Υπουργική απόφαση μετά από πρόταση του ΔΣ.Ο Εσωτερικός κανονισμός δεν μπορεί να προβλέπει οργανικές θέσεις.Σε ότι αφορά τα μισθολογικά θέματα ο εσωτερικός κανονισμός δεν μπορεί ναορίζει τίποτα πέραν του μισθολογίου με το οποίο αμείβονται οι δημόσιοι υπαλληλοι