• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία' | 5 Σεπτεμβρίου 2018, 17:03

    Όσον αφορά την σύσταση διευθύνσεων και αρμοδιοτήτων του ΕΙΝΕ, η σύνθεση πρέπει να διευρυνθεί και σε αυτές να συμμετέχουν όλες οι εμπλεκόμενες με την διάγνωση και την θεραπεία των νεοπλασιών ειδικότητες. Θεωρούμε αυτονόητο ότι θα πρέπει να υπάρχει η συμμετοχή ακτινολόγου ο οποίος ασχολείται με την διάγνωση, την παρακολούθηση και σε πολλές περιπτώσεις με την θεραπευτική αντιμετώπιση των νεοπλασιών. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε και να σας υπενθυμίσουμε την επιστολή που είχαμε στείλει στην Υπεύθυνη Τμήματος Εκπαίδευσης και Εθνικών Αρχείων & Γραφείου Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών και Σπανίων Νόσων ΚΕΕΛΠΝΟ, κα Ευαγγελία Τζάλα, στις 2 Ιουνίου 2015, θέσεις οι οποίες ισχύουν και σήμερα. Σας παραθέτουμε την σχετική επιστολή: Α.Π. 52 Αθήνα, 2 Ιουνίου 2015 Προς: κα Ευαγγελία Τζάλα Υπεύθυνη Τμήματος Εκπαίδευσης και Εθνικών Αρχείων & Γραφείου Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών και Σπανίων Νόσων, ΚΕΕΛΠΝΟ Αξιότιμη κα Τζάλλα, Οι απόψεις της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας όσον αφορά στο Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών συνοψίζονται ως εξής: 1. Πρέπει να ενεργοποιηθούν και να λειτουργήσουν οι ογκολογικές επιτροπές των νοσοκομείων 2. Η σύνθεση των ογκολογικών επιτροπών πρέπει να διευρυνθεί και σε αυτές να συμμετέχουν όλες οι εμπλεκόμενες με την διάγνωση και την θεραπεία των νεοπλασιών ειδικότητες. Κατά την άποψή μας είναι αδιανόητο στις ογκολογικές επιτροπές να μην συμμετέχουν οι ακτινολόγοι, οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην διάγνωση, την σταδιοποίηση της νόσου, την αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτέλεσματος, την παρακολούθηση της πορείας του ασθενούς και επιπλέον συμμετέχουν στην θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών (επεμβατική ακτινολογία). Θεωρούμε, ως εκ τούτου, αναγκαία την τροποποίηση της Υ4α/οικ 1858/17/1/2005 Υπουργικής Απόφασης η οποία καθορίζει την σύνθεση των ογκολογικών επιτροπών. 3. Η συλλογή των δεδομένων, η πληρότητα των στοιχείων τους και η αποστολή τους στο ΕΑΝ, θα πρέπει να γίνεται με την επίβλεψη και την επιστημονική ευθύνη των ογκολογικών επιτροπών. Τα διαγνωστικά κέντρα, οι ογκολογικές κλινικές του ιδιωτικού χώρου και το ΠΕΔΥ μπορούν να συνδεθούν επιστημονικά με ογκολογικές επιτροπές της υγειονομικής τους περιφέρειας, ώστε να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή πληθυσμιακή κάλυψη. 4. Στην σελίδα 5 του κειμένου που μας αποστείλατε (εθνικό αρχείο νεοπλασιών 2012-15:Προβληματισμοί και Προοπτική Βελτίωσης με βάση τις Διεθνείς Τάσεις) αναφέρεται ότι «οι κύριες πηγές πληροφοριών περιλαμβάνουν: 1) νοσοκομεία και κλινικές 2) εργαστήρια πχ παθολογοανατομικά, αιματολογικά, εργαστήρια μαγνητικής και αξονικής. Εφόσον οι απεικονιστικές εξετάσεις και οι γνωματεύσεις τους θα αποτελέσουν πηγές συλλογής στοιχείων για το Αρχείο, χρήσιμη θα ήταν κάποια κωδικοποίηση των διαγνώσεων που να δηλοί την ύπαρξη συγκεκριμένης νεοπλασίας. Η κωδικοποίηση αυτή θα μπορούσε να αφορά στην εντόπιση της νεοπλασίας, στο προτεινόμενο από την απεικόνιση είδος της και στη σταδιοποίησή της. Πρόβλημα αποτελεί το γεγονός πως σχεδόν σε κανένα από τα Δημόσια Νοσοκομεία δεν υπάρχει ακόμα σύστημα ηλεκτρονικής αποθήκευσης των απεικονιστικών εξετάσεων PACS. Στον τομέα αυτό η Πολιτεία δεν έχει κάνει για πολλά χρόνια σχεδόν τίποτα και η χώρα μας παραμένει ουραγός στην Ευρώπη, καθώς σε κανένα σύγχρονο κράτος δεν εκτυπώνονται πλέον απεικονιστικές εξετάσεις σε φιλμ. Πέραν της οικονομίας σε κόστος που θα επέφερε η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και η παύση χρήσης φιλμ, το έργο της δημιουργίας Αρχείου Νεοπλασιών θα ήταν πολύ ευκολότερο εφόσον λυνόταν αυτό το πρόβλημα. 5. Για τον ίδιο λόγο θεωρούμε απαραίτητο να υπάρχουν σε όλα τα Νοσοκομεία ηλεκτρονικοί φάκελοι ασθενών. Και σε αυτόν τον τομέα υπάρχουν ακόμα τεράστιες ελλείψεις στα Δημόσια Νοσοκομεία. 6. Οι ασθενείς με πιθανή η βεβαία διάγνωση νεοπλασίας θα πρέπει να έχουν ένα μοναδικό κωδικό (ΑΜΚΑ;), να αποφεύγονται οι διπλοεγγραφές. Μετά τιμής, Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας Κυριάκος Στριγγάρης Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος