• Σχόλιο του χρήστη 'Οι Γιατροί Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ που υπηρετούν στο Γραφείο Δημόσιας Υγείας Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης στη Θεσσαλονίκη' | 6 Σεπτεμβρίου 2018, 09:18

    Στο Νομοσχέδιο για τη Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών δεν αναφέρεται τίποτε για τη Θεσσαλονίκη και δεδομένου ότι καλύπτει την ευρεία περιοχή της Βόρειας Ελλάδας καλό είναι να ληφθεί υπόψη στη σύσταση του νέου φορέα.Το ΚΕΕΛΠΝΟ είχε ένα παράρτημα στη Θεσσαλονίκη όπου υπηρετούσε μόνο διοικητικό και παραϊατρικό προσωπικό και όσον αφορά τους γιατρούς (απ'όσο γνωρίζουμε) καλούσε γιατρούς του ΚΕΕΛΠΝΟ Αθηνών. Επειδή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, στο Γραφείο Δημόσιας Υγείας Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Δημόσια Δομή), υπηρετούν 3 γιατροί Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ (με βαθμό Διευθυντή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης), οι οποίοι λόγω των συνεχών αλλαγών νομοσχεδίων, αυτή τη στιγμή δεν αξιοποιούνται αντίστοιχα με τα επιστημονικά τους προσόντα, θα μπορούσαν να επανδρώσουν το τμήμα της Βορείου Ελλάδας ή να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σ' αυτό σε σταθερή βάση.