• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Λιονής' | 6 Σεπτεμβρίου 2018, 18:03

    Ίσως η χρήση πιο κατάλληλων λέξεων (κρούσματα, αμελλητί κ. α.) να συνέβαλε στην καλύτερη διατύπωση του άρθρου αυτού. Στο αρχείο κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων που τηρείται στον Ε.Ο.Δ.Υ. δηλώνονται υποχρεωτικά τα κρούσματα λοιμωδών νοσημάτων σε πραγματικό χρόνο και μόνο όταν δεν είναι δυνατόν αναδρομικά.