• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Λιονής' | 6 Σεπτεμβρίου 2018, 18:09

    Ίσως η αναφορά του σκοπού και στόχων που θα υπηρετεί τόσο το κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας όσο και τα Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας για την επίτευξη των στόχων του Ε.Ο.Δ.Υ. (άρθρο 02) να είναι απαραίτητη στο άρθρο αυτό.