• Όπως αναφέρεται, το έργο της Διεύθυνσης σχεδιασμού στρατηγικών πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας νεοπλασιών αφορά τους παρακάτω τομείς δραστηριοτήτων: Επιδημιολογίας, Πρόληψης, Έγκαιρης διάγνωσης, Θεραπείας (Χημειοθεραπείας, Ακτινοθεραπείας, Χειρουργικής, Θεραπειών μοριακής στόχευσης, Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων), Ανακουφιστικής φροντίδας και φροντίδας τελικού σταδίου (αντιμετώπισης καρκινικού πόνου, ψυχολογικής/ψυχιατρικής υποστήριξης ασθενών/οικείων, κατ’οίκον φροντίδας). Επιπλέον η ανωτέρω διεύθυνση φροντίζει για τη σύνταξη τεκμηριωμένων κατευθυντήριων οδηγιών για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των νεοπλασματικών νοσημάτων, καθώς και για την ενημέρωση του κοινού και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Σε όλα τα παραπάνω ο ρόλος του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου είναι ακρογωνιαίος. Επομένως προκύπτει σοβαρή αναγκαιότητα Διεύθυνσης Τμήματος Διατροφικής υποστήριξης, στο ευρύτερο πλαίσιο της πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης της υγείας του ανθρώπου, με στόχο τα κάτωθι: • η αναγνώριση του διατροφικού κινδύνου, με μεθόδους που γίνονται δεκτές από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς φορείς ή επιστημονικές εταιρίες και η αναγνώριση των αιτιών δυσθρεψίας, • η διατροφική αξιολόγηση και η ανάλυση της διαιτητικής πρόσληψης, • η διατροφική διάγνωση και ο προσδιορισμός του ενεργειακού ισοζυγίου • η συστηματική εφαρμογή διατροφικής υποστήριξης, με στόχο την έγκαιρη και ολοκληρωμένη διατροφική φροντίδα. Σε αυτήν περιλαμβάνεται και η λήψη μέτρων για την πρόληψη της δυσθρεψίας, η καταγραφή αλληλεπιδράσεων φαρμάκων-διαιτητικής πρόσληψης και ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με την πρόσληψη, πέψη και απορρόφηση τροφίμων, • η τακτική παρακολούθηση και αναθεώρηση της διατροφικής φροντίδας. Η λειτουργία του τμήματος αυτού θα διέπεται από τα οριζόμενα από τις διατάξεις των Ν4052/2012 και Ν4316/2016.