• Οι διαιτολόγοι διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών για τη βελτιστοποίηση της διαιτητικής πρόσληψης στους ενήλικες και τα παιδιά με καρκίνο. Διαθέτουν τη μοναδική επιστημονική κατάρτιση για να μεταφράζουν τα επιστημονικά δεδομένα σε σχέση με την ενεργειακή πρόσληψη και δαπάνη, τη διατροφή και τη συμπεριφορά, σε καθημερινές πρακτικές συμβουλές και την παροχή υγιεινού φαγητού. Οι διαιτολόγοι χρησιμοποιούν τεχνικές συμβουλευτικής με αποτελεσματικό τρόπο, τόσο σε βραχυχρόνιο όσο και μακροχρόνιο επίπεδο, προκειμένου να υποστηρίξουν άτομα και ομάδες που είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι ή παρουσιάζουν σχετικές με την παχυσαρκία καταστάσεις, όπως είναι ο διαβήτης, η καρδιακή νόσος και οι νεοπλασίες. (Lichtenstein 2007, Zazpe 2008, Govers 2009, Delahanty 2010). Ρόλος του διαιτολόγου Οι διαιτολόγοι κατέχουν εξέχοντα ρόλο στην προαγωγή ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Εκπαιδεύονται στη διατροφή, την υγεία, τη συμβουλευτική και τις στρατηγικές ροποποίησης συμπεριφοράς, και εμπλέκονται ενεργά στη δημόσια υγεία, την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη νοσημάτων, την κλινική θεραπεία, τη διαχείριση νοσημάτων, την έρευνα, το σχεδιασμό και την προετοιμασία σίτισης. Οι διαιτολόγοι διαθέτουν τις δεξιότητες και ικανότητες να μεταφράζουν και να μεταδίδουν τη θεωρητική γνώση διευκολύνοντας τους ανθρώπους να κάνουν τις κατάλληλες επιλογές σε σχέση με την τροφή και τον τρόπο ζωής, διδάσκοντας τους παράλληλα πώς μπορούν να διατηρήσουν τις υγιείς αυτές συνήθειες και συμπεριφορές. Οι διαιτολόγοι εκπληρώνουν το ρόλο τους στην πρόληψη, τη θεραπεία, την παροχή τροφής και την έρευνα σε ποικίλους διαφορετικούς χώρους: • Υγειονομική περίθαλψη πρωτογενής πρόληψη, οξεία, κατ’ οίκον και ιδιωτική πρακτική • Εκπαίδευση, στο προσχολικό περιβάλλον, σχολεία, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα • Εργασιακός χώρος • Βιομηχανία τροφίμων • Πολυμέσα • Ευρωπαϊκή Ένωση, εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις (EFAD 2008) Σύμφωνα, μάλιστα, με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Διαιτολόγων (EFAD), ο Διαιτολόγος-Διατροφολόγος: 1) Χρησιμοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητές του για την αξιολόγηση της διατροφικής κατάστασης, καθώς μεγάλο ποσοστό των ασθενών κινδυνεύουν να αναπτύξουν καρκινική καχεξία 2) Εκτιμά τις διατροφικές απαιτήσεις λόγω αλλαγών στη διαιτητική πρόσληψη 3) Συμβουλεύει και σχεδιάζει κατάλληλη διατροφική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της διατροφικής συμβουλευτικής, τη λήψη δια του στόματος διατροφικών συμπληρωμάτων, εντερική και παρεντερική διατροφική υποστήριξη 4) Παρακολουθεί τη διατροφική κατάσταση και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της διατροφικής υποστήριξης 5) Συμβουλεύει σχετικά με τη βέλτιστη διατροφή στα άτομα που αυξάνουν το βάρος τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή/και μετά από αυτήν, καθώς η παχυσαρκία μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο επανεμφάνισης, για παράδειγμα στον καρκίνο του μαστού και του προστάτη. 6) Υποστηρίζει διατροφικά τους ασθενείς που λαμβάνουν παρηγορητική φροντίδα, σύμφωνα με στόχους που βασίζονται στην καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής 7) Είναι βασικό μέλος της πολυεπιστημονικής ομάδας και βρίσκεται στην ιδανική θέση για να συζητήσει τη δεοντολογία της διατροφής 8) Υποστηρίζει τα άτομα με καρκίνο για να κάνουν έγκριτα ενημερωμένες επιλογές σχετικά με αποδεδειγμένες διατροφικές παρεμβάσεις και πότε πρέπει να λαμβάνουν διατροφικά συμπληρώματα 9) Συμβάλλει στην εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, σχετικά με την αναγνώριση και διαχείριση της σωστής διατροφής στον καρκίνο 10) Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα για την επίδραση της διατροφής στον καρκίνο, καθώς και στη σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών. http://www.efad.org/media/1415/efad-esdn-oncology-statement-paper-on-role-of-dietitian-in-oncology-1.pdf Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω: ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΕ, να ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΥΣ ΠΕ/ΤΕ – ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΥ, ως απαραίτητο προσωπικό για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Ινστιτούτου.