• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Λιονής' | 6 Σεπτεμβρίου 2018, 18:39

    Στο άρθρο αυτό αναδεικνύεται ένα Γενικό Τμήμα τόσο στη Διεύθυνση της έρευνας όσο και του σχεδιασμού στρατηγικής πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης κ.α. που θα ασχοληθεί με θέματα μεθοδολογίας τόσο στο σχεδιασμό επιδημιολογικών μελετών, ανάπτυξης αρχείων καταγραφής και παρακολούθησης, σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση κλινικών μελετών και μεταφραστικής έρευνας καθώς και εκπαίδευσης σε θέματα αλλαγής της συμπεριφοράς και υποστήριξη ασθενών με καρκίνο και επιζώντων από καρκίνο. Ένα τέτοιο Τμήμα θα υποστήριζε τη λειτουργία των επιμέρους Τμημάτων.