• Σχόλιο του χρήστη 'Σοφία Πολυχρονοπούλου, Παιδίατρος Αιματολόγος-Ογκολόγος, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Παιδιατρικής Αιματολογίας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ) Συντονίστρια Διευθύντρια του Τμήματος Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας Πρόεδρος της Ογκολογικής Επιτροπής ,Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»' | 7 Σεπτεμβρίου 2018, 02:52

    Θεωρούμε ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΤΗ , στο παρόν νομοσχέδιο και στην προσπάθεια Σύστασης Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών , την ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ, ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ που θα αναφέρονται σε Παιδιατρικούς Αιματολογικούς και Ογκολογικούς ασθενείς ( ηλικίας από 0-16 ετών εφήβους)και θα εκπροσωπούνται απο έγκριτους και έμπειρους συναδέλφους που λειτουργούν στον χώρο της Αιματολογίας και της Ογκολογίας των παιδιών και των εφήβων. Οι ανάγκες των ασθενών αυτών είναι διακριτές από των ενηλίκων και χρήζουν ειδικών ρυθμίσεων και προβλέψεων