• Σχόλιο του χρήστη 'Λευτέρης' | 7 Σεπτεμβρίου 2018, 08:00

    Άρθρο 4.5παρ Περιγράφεται μία κατεπείγουσα διαδικασία εκταμίευσης χρημάτων, προμηθειών και αναθέσεων, σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών ή ανωτέρας βίας. Ωστόσο, η διαδικασία, διαρκεί τουλάχιστον 4 ημέρες, αυτό το χρονικό διάστημα είναι μεγάλο για την αντιμετώπιση μίας έκτακτης ανάγκης. ΘΑ πρέπει να αναδιατυπωθεί το άρθρο καινα αφαιρεθεί η συμμετοχή του ΕΣΥΔΥ.