• Σχόλιο του χρήστη 'Λευτέρης' | 7 Σεπτεμβρίου 2018, 08:42

    Στη διαδικασία σύνταξης και απόφασής του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, δεν υπάρχει καμία συμμετοχή των εργαζομένων μέσω του συνδικαλιστικού τους φορέα ή μέσω της εκλογής εκπροσώπου. Προτείνω την εκλογή εκπροσώπου από τους εργαζομένους του φορέα.