• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - ΕΛΛΟΚ' | 7 Σεπτεμβρίου 2018, 09:20

    Το ΔΣ του ΕΟΔΥ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ενεργεί χωρίς έγκριση, ειδικά σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών και να υποχρεούται σε άμεση ενημέρωση του ΕΣΥΔΥ, για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει. Το διάστημα της 1 μέρας που ορίζεται για την έκδοση γνώμης από το ΕΣΥΔΥ είναι πρακτικά ανέφικτο λόγω της φύσης του και του μεγάλου αριθμού των μελών του.