• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - ΕΛΛΟΚ' | 7 Σεπτεμβρίου 2018, 09:03

    Η απόφαση θα πρέπει να παίρνεται μετά από εισήγηση του ΕΟΔΥ και όχι του ΕΣΥΔΥ. Ο ΕΟΔΥ θα πρέπει να εισηγείται για σχετικά θέματα που άπτονται των αναγκών λειτουργίας του, βάσει του σκοπού του