• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - ΕΛΛΟΚ' | 7 Σεπτεμβρίου 2018, 09:26

    Απουσιάζει εκπρόσωπος των ασθενών. Πιστεύουμε ότι οι ασθενείς θα πρέπει να εκπροσωπούνται σε όλες τις επιτροπές και να είναι πάντα παρούσα η οπτική των ασθενών ως παράμετρος που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη