• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - ΕΛΛΟΚ' | 7 Σεπτεμβρίου 2018, 09:12

    Θα πρέπει να υπάρξει και πρόβλεψη για τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών. Εκτός αν θεωρείται αυτό υπάρχει ήδη στο ΚΕΕΛΠΝΟ και απλά θα λειτουργήσει στο ΕΙΝΕ. Θα πρέπει να ορίζεται ως αντικείμενο της συγκεκριμένης διεύθυνσης πρωταρχικά η δημιουργία, σε συνεργασία και με άλλες Διευθύνσεις και στη συνέχεια η υποστήριξη του μητρώου