• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - ΕΛΛΟΚ' | 7 Σεπτεμβρίου 2018, 10:27

    Παρ. 2 Οι θέσεις των προϊσταμένων θα μπορούσαν να προέρχονται και από άλλες ειδικότητες. Ο όρος επαγγελματίες υγείας θα ήταν περισσότερο δόκιμος Δεν αναφέρεται ποιος θα είναι υπεύθυνος για τις προσλήψεις. Προτείνουμε ότι θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι το ΔΣ θα έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία σχετικά με την επιλογή και την πρόσληψη του προσωπικού