• Σχόλιο του χρήστη 'Αστέριος Α. Τέρπος' | 7 Σεπτεμβρίου 2018, 11:39

    Γενικά σχόλια για όλο το νομοσχέδιο: Το νομοσχέδιο είναι σε μία σωστή κατεύθυνση. Σε σωστή κατεύθυνση με την έννοια ότι τα κενά και οι ελλείψεις του (πολύ καλού) νόμου 3370/2005 έπρεπε να συμπληρωθούν και να αναπτυχθούν. Το θέμα είναι να εφαρμοστούν κιόλας. Και αυτό θα το δούμε στην πράξη. Υπενθυμίζεται ότι ο ν. 3370/2005, που για 1η φορά όριζε το πεδίο της Δημόσιας Υγείας στη χώρα, δεν εφαρμόστηκε πλήρως (πολλές διατάξεις του έμειναν αδρανείς) ενώ άφησε πολλά κενά, που δεν συμπληρώθηκαν στη διάρκεια των ετών. Η σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών είναι μία σημαντική καινοτομία, που ήταν απαραίτητη. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι ο προτεινόμενος νόμος καλύπτει ή ρυθμίζει όλα τα πεδία της Δημόσιας Υγείας. Για παράδειγμα, εκτός από τον καρκίνο, άλλες χρόνιες παθήσεις όπως ο διαβήτης, τα νοσήματα του κυκλοφορικού κ.ά. χρειάζονται ανάλογη αντιμετώπιση και ρύθμιση (με εθνικά ινστιτούτα κλπ.). Ομοίως, άλλα νοσήματα ή καταστάσεις που αποτελούν κινδύνους για την υγεία των πολιτών, όπως τα τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα και ασθένειες κ.ά., πρέπει να τεθούν υπό την ίδια ρυθμιστική «ομπρέλα». Υποθέτουμε ότι οι ρυθμίσεις αυτές θα ακολουθήσουν. Κάτι που ίσως θα έπρεπε να προβλεφθεί ή να περιληφθεί στο νόμο είναι τα έσοδα από εράνους, δωρεές κλπ. Θα πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός ή ένα κρατικό όργανο που να προτείνει το πού θα ήταν καλύτερα να κατευθύνονται οι πόροι αυτοί (ανάλογα με τις ανάγκες και τις ελλείψεις). Σε άλλες χώρες υπάρχουν τέτοιοι μηχανισμοί. Για παράδειγμα, στην Αυστραλία υπάρχει κάποιο σχήμα που συντονίζει τους αντικαρκινικούς εράνους και τις προσφορές εθελοντών ενώ αλλού, π.χ. στην Ολλανδία, το 65% του αντικαρκινικού εράνου πάει στην έρευνα. Όσον αφορά στην αλλαγή του ονόματος του ΚΕΕΛΠΝΟ, πιστεύω κι εγώ όπως και άλλοι, ότι εκτός από το κόστος (που προκαλούν οι αλλαγές ονομάτων) δημιουργεί και σύγχυση εντός και εκτός Ελλάδας. Όμως, είναι τόσο μεγάλο το αρνητικό φορτίο για το ΚΕΕΛΠΝΟ που μάλλον δικαιολογείται σε αυτή την περίπτωση. Την εφαρμογή του νόμου λοιπόν, θα τη δούμε στην πράξη. Θα χρειαστούν χρόνια για να «χτιστεί» αυτό το σύστημα Δημόσιας Υγείας. Αρκεί να μη γίνουν πάλι τα ίδια (ο επόμενος υπουργός, θέλοντας να βάλει τη δική του σφραγίδα, να ακυρώνει τη σφραγίδα του προηγούμενου. Αστέριος Αγ. Τέρπος ΥΓ να μην ξεχνάμε τη διαφορά μεταξύ Δημόσιας Υγείας και Δημόσιου Συστήματος Υγείας που πολλοί κάνουν λάθος.