• Σχόλιο του χρήστη 'Τάκης Παναγιωτόπουλος' | 7 Σεπτεμβρίου 2018, 11:38

    Η λήψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για την εξυγίανση, τον εκσυγχρονισμό και τη μετεξέλιξη του ΚΕΕΛΠΝΟ είναι πολύ σημαντική για τα πράγματα της δημόσιας υγείας στη χώρα μας. Έχω τη γνώμη ότι η πρόταση νόμου που έχει κατατεθεί θα πρέπει να μετακινηθεί ως προς δύο χαρακτηριστικά: α/ τη συγκρότηση του ΕΟΔΥ ως επιστημονικού φορέα δημόσιας υγείας μάλλον παρά ως δημόσιας υπηρεσίας, β/ τη διαμόρφωση πλαισίου που καθιστά δυνατή την ευέλικτη λειτουργία του για την αντιμετώπιση των σύνθετων ζητημάτων δημόσιας υγείας, τα οποία συχνά έχουν επείγοντα χαρακτήρα, σε συνδυασμό με συστηματική και θεσμοθετημένη λογοδοσία. Είναι ενδιαφέρον ότι τέτοια προσέγγιση προβλέπεται για το ΕΙΝ που η νομοθέτησή του περιλαμβάνεται στην ίδια ακριβώς πρόταση νόμου. Νομίζω ότι η προσέγγιση που έχει προκριθεί για το ΕΙΝ πρέπει να υιοθετηθεί και για τον ΕΟΔΥ, ενώ οι ρυθμίσεις για πολλά θέματα μπορεί –με τις απαραίτητες προσαρμογές–να είναι ίδιες ή παρόμοιες. Ειδικότερα, ο χαρακτήρας του ΕΟΔΥ που προβλέπεται στο άρθρο 1 (ΝΠΔΔ) μπορεί κατά τη γνώμη μου να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην απαραίτητη λειτουργία του Οργανισμού ως επιστημονικού φορέα και στην αναγκαία ευελιξία του για την αντιμετώπιση συμβάντων δημόσιας υγεία. Ο χαρακτήρας του ΝΠΙΔ (με συστηματική λογοδοσία, οικονομική και ουσιαστική) είναι νομίζω πιο κατάλληλος.