• Σχόλιο του χρήστη 'Τάκης Παναγιωτόπουλος' | 7 Σεπτεμβρίου 2018, 11:49

    Παρ. 1. Οι διατυπώσεις της παραγράφου αυτής μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση. Στον ΕΟΔΥ πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνονται μόνον τα κρούσματα των νοσημάτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των «νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης» –όπως ορθά περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους του άρθρου 10–, ενώ παράλληλα τηρούνται και πρόσθετα αρχεία κρουσμάτων/επιδημιολογικών δεδομένων για άλλα λοιμώδη νοσήματα της αρμοδιότητάς του. Έτσι, η παρ. 1 θα μπορούσε να γίνει: «1. Στα αρχεία λοιμωδών νοσημάτων που τηρούνται στον Ε.Ο.Δ.Υ. περιλαμβάνεται και το αρχείο λοιμωδών νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης.»