• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Μάκος' | 7 Σεπτεμβρίου 2018, 12:50

    Στο προσωπικό του ΕΙΝΕ ΣΤΟ σημείο που αναφέρεται για ΠΕ Νοσηλευτές, καλό θα ήταν να αναφέρεται για ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτές εφόσον υπάρχει ισοτιμία του πτυχίου τους και να γίνεται μνεία και ενισχυτικά για πιθανή απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου τους. Χρήστος Μάκος Αναπληρωτής Διοικητής Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο