• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ' | 14 Μαΐου 2019, 12:00

    ΑΡΘΡΟ 3 2Α: Σύμφωνα με έρευνα(Woods, 2014)κατά μέσο όρο οι εγκαταστάσεις προσφέρουν 7 θέσεις για ενέσιμη χρήση (με εύρος θέσεων από 1 έως 13 θέσεις) και 4 θέσεις για καπνιστή/εισπνεόμενη χρήση (πάντα με τον κατάλληλο εξοπλισμό. 2Β: να διευκρινιστεί το "ειδική σήμανση". Να διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα του ατόμου που θα κάνει χρήση του ΧΕΧ, διαφορετικά κάτι τέτοιο θα μπορούσε να στιγματίσει, φοβίσει, εμποδίσει το άτομο και να το αποτρέψει από τη χρήση της υπηρεσίας 2Γ: προτείνουμε τη διακοπή χρήσης του όρου "τοξικοεξαρτημένος" και αντικατάσταση με τον όρο "άνθρωπος που κάνει χρήση ψυχοδραστικών ουσιών". Επίσης, προτείνουμε να διορθωθεί συνολικά η διατύπωση αυτού τη σημείου, με προτιμότερη αυτή τη διατύπωση:"Στεγάζονται στο κέντρο αστικών περιοχών και σημεία των πόλεων όπου υπάρχει υψηλή συγκέντρωση ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών". Η απόσταση που θα έχουν να διανύσουν οι άνθρωποι δεν πρέπει να είναι μεγάλη. Επίσης, οι ΧΕΧ θα είναι αποτελεσματικότερο να βρίσκονται ενσωματωμένοι σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών, ακολουθώντας το μοντέλο του 'integrated approach" ή πολύ κοντά με άλλες υπάρχουσες δομές άμεσης πρόσβασης και μείωσης βλάβης, όπως πολύ σωστά αναφέρεται στο σημείο αυτό. 2Δ: -αναφέρεται πως 'Ειδικότερα, οι ΧΕΧ διαθέτουν διακριτές θέσεις για την ενέσιμη χρήση ναρκωτικών". Και πάλι τονίζουμε ότι οι ΧΕΧ, διεθνώς, δεν απευθύνονται μόνο στην ενέσιμη χρήση. Κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει εμπόδιο στην ανάπτυξη ΧΕΧ για άλλους τρόπους χρήσης, που ίσως έχουν και μεγαλύτερη επικράτηση αυτή τη στιγμή στην Αθήνα τουλάχιστον (π.χ.σίσα. Η έκθεση του EMCDDA που αναφέρεται και στην εισαγωγή της Υπουργικής,περιγράφει πως πλέον αρκετές χώρες λόγω της ανάγκης έχουν φροντίσει να καλύπτουν και άλλες μορφές χρήσης (καπνιστή-εισπνεόμενη) – μάλιστα στην Ολλανδία εξετάζουν την πιθανότητα για δημιουργία ΧΕΧ για το αλκοόλ. -περιγράφεται πως: "Οι κατάλληλα διαμορφωμένες θέσεις για την ενέσιμη χρήση δεν μπορούν να είναι μικρότερες από 3 τ.μ. ανά άτομο". Προσοχή, να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε ΑΜΕΑ έτσι όπως αναφέρεται σε άλλο σημείο στην υπουργική; Επίσης, πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος για τη διαχείριση των περιστατικών υπερδοσολογίας, την παροχή πρώτων βοηθειών, την ανάνηψη και την είσοδο/έξοδο φορείου σε περίπτωση που χρειαστεί να επέμβει/παραλάβει ΕΚΑΒ.