• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ' | 14 Μαΐου 2019, 13:26

    Προσθέτουμε ακόμα μερικάσημεία απαραίτητα–κατά τη γνώμη μας για την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης και την ολιστική κάλυψη τωναναγκών του πληθυσμού-στόχου. Τα ευεργετικά αποτελέσματα των χώρων εποπτευόμενης χρήσης μπορούν να επιτευχθούν στο μέγιστο βαθμό μόνο αν ο πληθυσμός-στόχος έχει επαρκή και άμεση πρόσβαση στην υπηρεσία. Οι υπηρεσίες, πρέπει να είναι διαθέσιμες, προσβάσιμες, αποδεκτές και ποιοτικές. Παράγοντες που πρέπει απαραίτητα να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό της συγκεκριμένης παρέμβασης και θα εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητά της καλύπτοντας τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών αποτελούν: -επαρκής γεωγραφική κάλυψη και εγγύτητα σε χώρους που γίνεται χρήση ψυχοδραστικών(στοιχεία από έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι δεν θα διανύσουν απόσταση που ξεπερνά τα δυο χιλιόμετρα από το σημείο που βρίσκονται/προμηθεύονται την ουσία για να προσεγγίσουν μια υπηρεσία μείωσης της βλάβης). Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί πως η θέση του χώρου ανταποκρίνεται στην ανάγκη τόσο της περιοχής όσο και των χρηστών. -διευρυμένο ωράριο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εξυπηρετούμενων (Το ωράριο λειτουργίας 8ωρο είναι πολύ λίγο, για αρχή θα μπορούσε να είναι 12ωρο με πρόβλεψη για εικοσιτετράωρη λειτουργία στο μέλλον) -την υιοθέτηση μέτρων ασφαλέστερης χρήσης ανάλογα με τους διαφορετικούς τρόπους χρήσηςτης κάθε ουσίας. Η ουσία και ο τρόπος χρήσης ποικίλλει από τη μία περιοχή στην άλλη και αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όσον αφορά στις υπηρεσίες που προσφέρονται στο εκάστοτε πλαίσιο. Ο εξοπλισμός που παρέχεται πρέπει να ταιριάζει στο τοπικό σκηνικό, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως ο τύπος της ουσίας, ο τρόπος χρήσης και προετοιμασίας της -στοχευμένες υπηρεσίεςανάλογα με το φύλο (ειδικές υπηρεσίες για γυναίκες), την ηλικία και την εθνικότητα (διερμηνεία, διαπολιτισμική διαμεσολάβηση) -ολιστική φροντίδα: δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο παρεμβάσεων Μείωσης της Βλάβης και σε επιστημονικά τεκμηριωμένες υπηρεσίες θεραπείας της εξάρτησης -εξασφάλιση ενός μακροπρόθεσμου και βιώσιμου πλάνου υλοποίησης -εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας και της κοινότητας των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών - διασφάλιση του δικαιώματος στο απόρρητο -εξειδικευμένο προσωπικόπου θα σέβεται και θα προωθεί τις βασικές αρχές μείωσης της βλάβης5, ακολουθώντας μια ισορροπημένη προσέγγιση με επίκεντρο τις ανάγκες του ατόμου. Είναι απαραίτητο στο προσωπικό να συμπεριλαμβάνονται άνθρωποι από την κοινότητα των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών -υιοθέτηση τεχνογνωσίας αναφορικά με τις καλές πρακτικές που εφαρμόζουν χώρες του εξωτερικού -χρήση της εμπειρίας που προέκυψε κατά τη λειτουργία του εποπτευόμενου σταθμού «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»