• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Κακαβούλιας' | 20 Μαΐου 2019, 12:22

    Παρ.1 Η θεραπευτική ευθύνη του επιστημονικού δ/ντή για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία εισαγωγής ως την ημερομηνία έκδοσης της δικαστικής απόφασης δεν προσδιορίζεται και πιθανόν να προκύψουν συνέπειες από διαφορετικές οπτικές γωνίες των συμμετεχόντων στη θεραπεία (ασθενή και ιατρών). Θα πρέπει να μνημονεύεται ρητά αν μπορεί να προβαίνει σε ό, τι κρίνει θεραπευτικά αναγκαίο τόσο από άποψη θεραπευτικού πλαισίου, όσο και από άποψη φαρμακευτικής αγωγής, καθώς επίσης για τη δυνατότητα ή μη άρνησης λήψης της αγωγής εκ μέρους του φερόμενου ασθενή.