• Σχόλιο του χρήστη 'Άννα Εμμανουηλίδου' | 20 Μαΐου 2019, 12:14

    Χρειάζονται ασφαλιστικές δικλείδες σ' αυτό, ώστε να μην επαναληφθεί τυφλά η μέχρι τούδε πρακτική της παντοδυναμίας του διευθυντή της κλινικής σε περιπτώσεις ακούσιας νοσηλείας, κατάσταση που επιβαρύνει τον ενδιαφερόμενο, την οικογένεια, αλλά και τον ίδιο τον διευθυντή, με αποτέλεσμα την αντανακλαστική του επιστροφή στην κλασική ψυχιατρική αντίδραση μονομερών αποφάσεων επί του νοσηλευομένου. Τέτοιες δικλείδες μπορούν να είναι πχ η αναγκαιότητα συγκρότηση διεπιστημονικής ομάδας, η οποία θα φέρει την τελική ευθύνη και όχι μόνος του ένας διευθυντής.