• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Χατζή' | 20 Μαΐου 2019, 20:46

    1. Το διάστημα αυτό πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομο και πρέπει να προβλέπεται αποζημίωση για τον φερόμενο ως ασθενή που στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία καθώς και έλαβε φαρμακευτική αγωγή παρά τη θέλησή του σε περίπτωση που κριθεί ότι ο φερόμενος ως ασθενής πρέπει να αφεθεί. Κατερίνα Χατζή : Μέλος του υπό σύσταση σωματείου ΔΑΛΥΨΥ( Δράση – Αλληλεγγύη Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας)