• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΘΗΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ»' | 22 Μαΐου 2019, 13:41

    Άρθρο 16: Η παράγραφος 2 δημιουργεί θέμα προσωπικών δεδομένων για τους ασθενείς. Πως προστατεύονται; Τι πληροφορίες διακινούνται;