• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ' | 25 Σεπτεμβρίου 2019, 21:53

    Ι/ Η στοχευμένη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας για την προώθηση δράσεων Πρόληψης, Αγωγής, Προαγωγής Υγείας, υιοθέτηση υγιών προτύπων συμπεριφοράς-άσκησης-διατροφής-κυκλοφοριακής αγωγής και εισαγωγή βασικών εννοιών εθελοντικής προσφοράς ιστών και οργάνων