• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ' | 25 Σεπτεμβρίου 2019, 22:10

    Σκοπός του Ε.Κ.Α.Β. είναι ο συντονισμός της παροχής, σε έκτακτες περιπτώσεις άμεσης βοήθειας, επείγουσας ιατρικής φροντίδας στους πολίτες, η μεταφορά των πολιτών αυτών ΣΤΙΣ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, Η ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΎ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ο συντονισμός της νοσοκομειακής και προνοσοκομειακής φροντίδας σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών και κρίσεων και η παρακολούθηση και ο συντονισμός των συστημάτων εφημερίας των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΏΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΙΝ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ