• Σχόλιο του χρήστη 'Αθανάσιος Αντ. Βασιλόπουλος' | 26 Σεπτεμβρίου 2019, 10:33

    Θεωρώ πως οι στόχοι του ΕΟΔΥ θα πρέπει να αποτυπωθούν στο νόμο ως εξής: α)Η παρακολούθηση και η τεκμηριωμένη εκτίμηση της υγείας του πληθυσμού έναντι απειλητικών βιολογικών, οικονομικο-κοινωνικών και περιβαλλοντικών κινδύνων. β)Η επιδημιολογική παρακολούθηση και καταγραφή των επιπτώσεων των μεταδοτικών νοσημάτων στην υγεία του πληθυσμού. γ)Η λήψη μέτρων προφύλαξης και η ενημέρωση του πληθυσμού - στόχου, για τον εκάστοτε υγειονομικό κίνδυνο. δ)Η λήψη και προώθηση μέτρων και δράσεων για την προστασία της υγείας του πληθυσμού, από μεταδοτικά νοσήματα. ε)Η λήψη και προώθηση μέτρων και δράσεων για την προστασία της υγείας του πληθυσμού, από χρόνια μη μεταδοτικά νοσήματα. στ)Η λήψη και προώθηση μέτρων και δράσεων για την αντιμετώπιση κάθε βλαπτικής, για την υγεία του πληθυσμού, κατάστασης. είμαι στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση, με εκτίμηση, Αθανάσιος Αντ. Βασιλόπουλος