• Σχόλιο του χρήστη 'Παπαδόπουλος Θεόδωρος' | 26 Σεπτεμβρίου 2019, 23:05

    Ως γονέας 1 παιδιού με κοχλιακό και 1 βαρήκοου θα συμφωνήσω απόλυτα με την κ. Γκαμπλιά Πολυξένη. Επίσης θα πρόσθετα ακόμα ότι θα πρέπει και ορισμένα αναλώσιμα που δίνονται με συμμετοχή μέσω του ΕΟΠΥΥ (μπαταρίες και καλώδια κοχλιακών) θα μπορούσαν να δίνονται και αυτά από τα νοσοκομεία δωρεάν.