• Σχόλιο του χρήστη 'Αθανάσιος Γκαμπλιάς' | 27 Σεπτεμβρίου 2019, 00:05

    Συμφωνώ και προσυπογράφω απόλυτα τα εκτεθέντα και προταθέντα απο την κυρία ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Κωφών και βαρηκόων με μητρική γλώσσα την ελληνική ΑΚΟΥΜΠΩ. Διατυπώνει αναλυτικά και με σαφήνεια τα προβλήματα μιας μεγάλης μερίδας των Ελλήνων πολιτών. Παρακα΄λω να ληφθούν σοβαρά υπ' όψη οι προτάσεις της, διότι μέχρι σήμερα δεν είχαν γίνει κατανοητά τα εκτεθέντα προβλήματα ή δυστυχώς παραμερίζονταν. Πρέπει επι τέλους να γινουμε πραγματικά Ευρωπαϊκη χώρα με Ευρωπαϊκά στάνταρντς και σε αυτόν τον τομέα. με εκτίμηση Αθανάσιος Γκαμπλιάς Συνταξιούχος