• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος' | 27 Σεπτεμβρίου 2019, 00:24

    Στο άρθρο αυτό να προστεθεί: Το ΕΚΑΒ είναι ο μοναδικός φορέας που παράσχει Επείγουσα Προνοκομειακή Φροντίδα, ανήκει αποκλειστικά στο δημόσιο και οι υπηρεσίες είναι δωρεάν.