• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος' | 27 Σεπτεμβρίου 2019, 00:26

    Να προστεθεί άρθρο 3. Επιτρέπεται η διενέργεια μετατάξεων προσωπικού των κέντρων υγείας της χώρας ειδικότητας διασώστη πλήρωμα ασθενοφόρου ή άλλης ειδικότητας που αποδεδειγμένα τα τελευταία χρόνια απασχολείται στα ασθενοφόρα των Κέντρων Υγείας και μπορεί να αποκτήσει Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος"Διασώστη πλήρωμα ασθενοφόρου" σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έπειτα από αίτηση του ιδίου και με σύμφωνη γνώμη του υπουργού Υγείας.