• Σχόλιο του χρήστη 'Αμπατζίδης Χαράλαμπος' | 27 Σεπτεμβρίου 2019, 23:05

    Ο νέος οργανισμός θα πρέπει ρητά να περιλάβει τους κωφούς- βαρήκοους πάσχοντες. Να πάρει πρωτοβουλίες για την ενημέρωση των γονέων με βαρήκοα -κωφά παιδιά καθώς και των ενηλίκων ασθενών για τις δυνατότητες αποκατάστασης και παρακολούθησης της αναπηρίας, Να φροντίσει για την επίσημη καταγραφή όλων των κωφών βαρήκοων με τις ιδιαιτερότητες επικοινωνίας τους ( χρήση νοηματικής η προφορικού λόγου) και τις ανάγκες τους. Χρηματοδότηση και εφαρμογή υποτίτλων σε όλους τους τομείς κοινωνικής δραστηριότητας. Αλλαγή του νομικού πλαισίου για την μέθοδο διδασκαλίας κωφών -βαρήκοων παιδιών (νομοι 2328/95 2817/2000 3699/2008 και εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης κωφών . Δημοσίευση στατιστικών απο τις παρεμβάσεις στην απώλεια ακοής και έγκυρη πληροφόρηση των πασχόντων προς αποφυγή της παραπληροφόρησης. Κεντρική παρακολούθηση των παραγγελιών και επεμβάσεων των κοχλιακών εμφυτευματων ωστε να μειωθούν οι αναμονές στις λίστες χειρουργείων. Καθιερωση ως υποχρεωτικης της εξετασης ακοης των νεογνων σε ολα τα μαιευτηρια σε καθε περιπτωση πιθανοτητας βαρηκοιας.