• Σχόλιο του χρήστη 'Πληρώματα Κέντρων Υγείας' | 29 Σεπτεμβρίου 2019, 01:08

    Πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία ασθενοφόρων , αυτή του ΕΚΑΒ. Τα πληρώματα των Κέντρων Υγείας πρέπει να ενσωματωθούν με τα πληρώματα του ΕΚΑΒ όπως έγινε στο παρελθών με τα πληρώματα των νοσοκομείων. Δεν μπορεί να υπάρχουν δυο διαφορετικές υπηρεσίες για τον ίδιο σκοπό, με αποτέλεσα τον κακό συντονισμό και τις όποιες άλλες δυσκολίες υπάρχουν , όπως συντήρηση οχημάτων , προμήθεια καύσιμων , επάνδρωση ασθενοφόρων οχημάτων, αναλώσιμα υλικά.