• Σχόλιο του χρήστη 'Μπιτοπουλος Βαγγέλης' | 29 Σεπτεμβρίου 2019, 14:06

    Στον Σκοπό του Ε.Κ.Α.Β. πρέπει να προστεθεί ο όρος "παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας".