• Σχόλιο του χρήστη 'Αθηνά Οικονόμου' | 30 Σεπτεμβρίου 2019, 15:42

    Η σύσταση των οργανικών θέσεων πρέπει να γίνει από τον παρόντα νόμο, ισάριθμες με το υπηρετούν σήμερα προσωπικό και να δίνει ο νόμος εξουσιοδότηση για έκδοση ΚΥΑ, όπου θ' αναλύονται κατά ειδικότητα.