• Σχόλιο του χρήστη 'Α.Χ.Χ' | 30 Σεπτεμβρίου 2019, 18:06

    2. Συστήνεται στο Ε.Κ.Α.Β. Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Ε.Κ.Α.Β. (Ε.Σ.ΚΕ. – Ε.Κ.Α.Β.), το οποίο συγκροτείται από τα δύο επιμέρους συντονιστικά κέντρα του Ε.Κ.Α.Β., το συντονιστικό κέντρο του άρθρου 4Α του π.δ. 346/1996, μαζί με όλα τα υποστηρικτικά αυτού γραφεία και προσωπικό και το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας. 3. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Ε.Κ.Α.Β., με το σύνολο του προσωπικού του εντάσσεται στο Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρήσεων Υγείας, που υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του Ε.Κ.Α.Β. Θέλω να επισημάνω οτι το άρθρο 4Α του π.δ. 346/1996 δεν αναφέρεται στο ΕΚΑΒ, δεν έχει σχέση με το ΕΚΑΒ!αλλά σε δημόσιες συμβάσεις!Άρα εδώ προφανώς έχει γίνει λάθος ή εσκεμμένο λάθος. Το άρθρο 4Α του π.δ. 376/1996 και ΟΧΙ 348/1996 αναφέρεται εξ ολοκλήρου στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ, με τα τμήματα που το απαρτίζουν και όλο το προσωπικό που υπάγεται στην ανωτέρω Διεύθυνση ( νοσηλευτές,διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρου,οδηγούς,ασυρματιστές,τηλεφωνητές). Η Διεύθυνση αυτή αποτελεί την καρδιά του ΕΚΑΒ και όλο το επιχειρησιακό σκοπό του ΕΚΑΒ της άμεσης προνοσοκομειακής φροντίδας του πληθυσμού, μαζί με την Ιατρική Υπηρεσία.Όλες οι άλλες υπηρεσίες του ΕΚΑΒ είναι υποστηρικτικές αυτών των δύο βασικών υπηρεσιών . Άρα εδώ υπάρχει υποβάθμιση της υπηρεσίας από Διεύθυνση σε αυτοτελές τμήμα.... Και μετά μας έφταιγε η προηγούμενη κυβέρνηση.....!!!! Κύριοι σοβαρευτείτε και αναβαθμίστε το ρόλο του ΕΚΑΒ με επιστημονικό προσωπικό και μέσα. Λυπάμαι πολύ....