Άρθρο 34 Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρήσεων Υγείας στο Ε.Κ.Α.Β. και Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων Ε.Κ.Α.Β.

1. Συστήνεται στο Ε.Κ.Α.Β. Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρήσεων Υγείας, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρό του. Το Τμήμα ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. την αρμοδιότητα παρακολούθησης και συντονισμού της εύρυθμης λειτουργίας του υγειονομικού συστήματος της χώρας από επιχειρησιακής απόψεως σε καθημερινή βάση,
β. την αρμοδιότητα του γενικού συντονισμού των καθημερινών επιχειρησιακών δράσεων σε όλον τον τομέα της υγείας, δημόσιο και ιδιωτικό, όπου και όταν απαιτείται,
γ. τη διαχείριση και αντιμετώπιση κρίσεων και εκτάκτων καταστάσεων, τη ρύθμιση των κλινών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και των κλινών των Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ),
δ. τη ρύθμιση τυχόν δυσλειτουργιών στο σύστημα εφημέρευσης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και την αντιμετώπιση κάθε μορφής κρίσεων και εκτάκτων καταστάσεων,
ε. την κατάρτιση, παρακολούθηση και το συντονισμό των συστημάτων εφημερίας των νοσοκομείων και την επιμέλεια κοινοποίησής τους στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο,
στ. την εκπόνηση, μετά από εισήγηση των αρμοδίων Υ.ΠΕ., του ετησίου προγράμματος αναστολής λειτουργίας ορισμένου χρόνου, των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας της χώρας,
ζ. την ευθύνη λειτουργίας του συστήματος Τηλεϊατρικής.
2. Συστήνεται στο Ε.Κ.Α.Β. Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Ε.Κ.Α.Β. (Ε.Σ.ΚΕ. – Ε.Κ.Α.Β.), το οποίο συγκροτείται από τα δύο επιμέρους συντονιστικά κέντρα του Ε.Κ.Α.Β., το συντονιστικό κέντρο του άρθρου 4Α του π.δ. 346/1996, μαζί με όλα τα υποστηρικτικά αυτού γραφεία και προσωπικό και το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας.
3. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Ε.Κ.Α.Β., με το σύνολο του προσωπικού του εντάσσεται στο Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρήσεων Υγείας, που υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του Ε.Κ.Α.Β.

 • 2 Οκτωβρίου 2019, 16:48 | ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Στην παράγραφο 2 πρέπει να γίνει διόρθωση. Πρόκειται για το άρθρο 4 του ΠΔ 348/1996 στο οποίο αναφέρεται το ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ του ΕΚΑΒ. Οπότε πρέπει να γίνει αλλαγή:

  2. Συστήνεται στο Ε.Κ.Α.Β. Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Ε.Κ.Α.Β. (Ε.Σ.ΚΕ. – Ε.Κ.Α.Β.), το οποίο συγκροτείται από τα δύο επιμέρους συντονιστικά κέντρα του Ε.Κ.Α.Β., το συντονιστικό κέντρο του άρθρου 5 του π.δ. 348/1996, μαζί με όλα τα υποστηρικτικά αυτού γραφεία και προσωπικό και το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας.

 • 1 Οκτωβρίου 2019, 19:37 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

  Από ποιους θα αποτελείται το Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρήσεων Υγείας;

 • 30 Σεπτεμβρίου 2019, 18:06 | Α.Χ.Χ

  2. Συστήνεται στο Ε.Κ.Α.Β. Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Ε.Κ.Α.Β. (Ε.Σ.ΚΕ. – Ε.Κ.Α.Β.), το οποίο συγκροτείται από τα δύο επιμέρους συντονιστικά κέντρα του Ε.Κ.Α.Β., το συντονιστικό κέντρο του άρθρου 4Α του π.δ. 346/1996, μαζί με όλα τα υποστηρικτικά αυτού γραφεία και προσωπικό και το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας.
  3. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Ε.Κ.Α.Β., με το σύνολο του προσωπικού του εντάσσεται στο Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρήσεων Υγείας, που υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του Ε.Κ.Α.Β.

  Θέλω να επισημάνω οτι το άρθρο 4Α του π.δ. 346/1996 δεν αναφέρεται στο ΕΚΑΒ, δεν έχει σχέση με το ΕΚΑΒ!αλλά σε δημόσιες συμβάσεις!Άρα εδώ προφανώς έχει γίνει λάθος ή εσκεμμένο λάθος. Το άρθρο 4Α του π.δ. 376/1996 και ΟΧΙ 348/1996 αναφέρεται εξ ολοκλήρου στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ, με τα τμήματα που το απαρτίζουν και όλο το προσωπικό που υπάγεται στην ανωτέρω Διεύθυνση ( νοσηλευτές,διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρου,οδηγούς,ασυρματιστές,τηλεφωνητές). Η Διεύθυνση αυτή αποτελεί την καρδιά του ΕΚΑΒ και όλο το επιχειρησιακό σκοπό του ΕΚΑΒ της άμεσης προνοσοκομειακής φροντίδας του πληθυσμού, μαζί με την Ιατρική Υπηρεσία.Όλες οι άλλες υπηρεσίες του ΕΚΑΒ είναι υποστηρικτικές αυτών των δύο βασικών υπηρεσιών . Άρα εδώ υπάρχει υποβάθμιση της υπηρεσίας από Διεύθυνση σε αυτοτελές τμήμα….

  Και μετά μας έφταιγε η προηγούμενη κυβέρνηση…..!!!!
  Κύριοι σοβαρευτείτε και αναβαθμίστε το ρόλο του ΕΚΑΒ με επιστημονικό προσωπικό και μέσα.
  Λυπάμαι πολύ….

 • 29 Σεπτεμβρίου 2019, 20:45 | Δημήτρης Τσιφτσής

  Ο νομοθέτης αφήνει να εννοηθεί ότι η λειτουργία των ΤΕΠ πλέον θα υπάγεται σε επιχειρησιακό επίπεδο στο ΕΚΑΒ, δεν αναφέρει κάτι για τη χρηματοδότηση και τη στελέχωση των ΤΕΠ οπότε απλά υποθέτω ότι παραμένει ευθύνη των Νοσοκομείων. Θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ σαφέστερο το μοντέλο που επιθυμεί να περάσει ο νομοθέτης για να μην υπάρχει καμία δυνατότητα παρερμηνείας μεταξύ των εμπλεκόμενων ΕΚΑΒ, Νοσοκομείο, ΤΕΠ. Θα πρέπει οι ρόλοι να είναι ξεκάθαροι για να είναι λειτουργικοί.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2019, 14:09 | ΜΙΧΑΗΛ

  ΤΟ ΕΚΑΒ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
  ΕΠΙΠΛΕΟΝ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΙΕΚ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ,ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ.
  ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ 112 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • 25 Σεπτεμβρίου 2019, 21:03 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ..

  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΓΑΖΕΤΕ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 112 … ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ 100-166-199 ΔΗΛ ΟΛΑ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΝΑ ΧΤΥΠΑΝΕ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΜΒΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑ ΔΙΝΕΤΕ Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ.

  1. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ.
  2. ΘΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΘΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΥ ΠΟΝΑΕΙ ΤΟ ΕΚΑΒ.
  3. Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΙΟ ΑΜΕΣΗ.
  4. ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΟΣΗ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΗ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .