• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτριος Παντελάτος' | 1 Οκτωβρίου 2019, 00:44

    Το άρθρο Άρθρο 14 “Οργανισμός και εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας” να τροποποιηθεί όπως παρακάτω: “Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομικών και εντός εξαμήνου από την έκδοση του παρόντος νόμου, καταρτίζεται ο οργανισμός του ΕΟΔΥ, με τον οποίον συνιστώνται οι οργανικές θέσεις και ρυθμίζονται η διοίκηση, η οργάνωση, η διαχείριση και η λειτουργία του, τα θέματα που αφορούν το προσωπικό του, οι λειτουργικές σχέσεις του Οργανισμού με τους λοιπούς εμπλεκόμενους Φορείς και Οργανισμούς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα..............” Η λογική που στηρίζεται η παραπάνω πρόταση αναλύεται σε σχόλιό μου στο άρθρο 2 παρόντος Με εκτίμηση Δημήτριος Παντελάτος Υπτχος (Ι) ε.α.