• Σχόλιο του χρήστη 'Μανώλης Πετρόπουλος' | 1 Οκτωβρίου 2019, 10:00

    Ο σκοπός μιας Υπηρεσίας, προέρχεται από το Οργανόγραμμά της, από τον σκοπό της, από τους στόχους της, από το όραμά της, από την γενικότερη δομή σχεδιασμού της στις υπηρεσιακές της δράσεις, στην έγκαιρη και συνεχή ανανέωση τής υλικοτεχνικής της υποδομής, στην σωστή διαχείριση του προσωπικού της, στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού της τόσο σε θέματα που αφορούν την εισαγωγή νέων χειρισμών του αντικειμένου αλλά και την διατήρηση τής γνώσης του αντικειμένου και στην εκπαίδευση των νέων τεχνολογιών που πιθανόν να εισάγονται. Για να επιτευχθεί ο σκοπός μιας Υπηρεσίας, όπως η συγκεκριμένη, θα πρέπει να εξελιχθεί σύμφωνα με τα όσα απαιτεί η σύγχρονη κοινωνία βάση μιας σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεχώς εξελίσσεται αλλά η χώρα μας οπισθοδρομεί. Γι αυτό, ως αναβάθμιση μιας Υπηρεσίας λογίζεται και η αλλαγή βελτιστοποίησης του κλάδου των πληρωμάτων ασθενοφόρων, εντάσσοντας την ειδικότητα στην Ανωτέρα εκπαίδευση, εφόσον η Πολιτεία θέλει να παρέχει εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών. Επειδή είναι αδύνατη η πλήρωση της Υπηρεσίας με ιατρούς και δεν καλύπτεται πανελλαδικά ως ιατρική παροχή υπηρεσιών, τότε δεν μπορεί κανείς να αναφέρει τον όρο "επείγουσα Ιατρική φροντίδα". Στις επικείμενες αλλαγές των κρατών, της Ε.Ε. κλπ., επιβάλλεται η αναβάθμιση τού κλάδου με την ορολογία "επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα", ακριβώς για τον λόγο ότι είναι αδύνατη η πλήρωση τής Υπηρεσίας με πανελλαδική κάλυψη ιατρών στο επείγον, στο συμβάν, και όχι να καλύπτεται κανείς από την διακομιδή του πάσχοντος σε διακομιδή από επαρχιακό νοσοκομείο σε μεγάλο νοσοκομείο Αθήνας ή Θεσσαλονίκης ή Ιωαννίνων ή Πάτρας κλπ. με την συνοδεία ειδικευόμενου ιατρού (!!). Σωστός σχεδιασμός, Ορισμός του σκοπού και τών στόχων της Υπηρεσίας Οργανόγραμμα Σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή Επανασχεδιασμός ή επαναπροσδιορισμός προδιαγραφών ασθενοφόρων οχημάτων από το προσωπικό. Εκπαίδευση προσωπικού κλάδου σε νέες τεχνικές και υλικά Ένταξη ειδικότητας διασωστών στα ΑΕΙ Προσλήψεις πανελλαδικά ώστε να υπάρχουν σε επαρχιακές πόλεις το ελάχιστο τρία ασθενοφόρα ανά βάρδια. Την δημιουργία τμήματος αεροδιακομιδών (με την συνεργασία του στρατού [S.Α.R.]) Την δημιουργία τμήματος ταχύπλοων διασωστικών σκαφών με σκοπό την κάλυψη τής νησιωτικής χώρας. (με την συνεργασία του Λιμενικού Σώματος) Την δημιουργία πλωτού νοσοκομείου για την κάλυψη της νησιωτικής χώρας και τον απεγκλωβισμό των νοσοκομείων τής Αθήνας. Σε αυτό, θα μπορούν να εκπαιδεύονται φοιτούντες της ειδικότητας στα ΑΕΙ αλλά και άλλων ειδικοτήτων στα ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα (πολίτες και ένστολοι),εργαζόμενοι τής συνεχιζόμενης εκπαίδευσης(Με την συνεργασία του Λιμενικού Σώματος και Πολεμικού Ναυτικού αλλά και της S.A.R.) Την κάλυψη των Τ.Ε.Π. τών νοσοκομείων από διασώστες Την κάλυψη του ΕΚΑΒ και ΤΕΠ νοσοκομείων μέσω σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων Υποστήριξης με την συνεργασία του Συστήματος TETRA και την υποβοήθηση των Συστημάτων Ενημέρωσης Κυκλοφορίας Οχημάτων. Την δημιουργία ενιαίας στολής του προσωπικού και την παροχή αυτής από το δημόσιο. Εφόσον, κρίνεται απαραίτητο, η Υπηρεσία εκτός των επειγουσών περιστατικών να πραγματοποιεί και δευτερογενή, τότε θα πρέπει το προσωπικό να διαχωρίζεται σε κατηγορίες ανάλογα με τις γνώσεις του και να παρέχει τις ανάλογες υπηρεσίες σύμφωνα με την θέση που κατέχει (εκτός και αν κρίνεται να παρέχει και άλλες υπηρεσίες). Αποδοτικός εργαζόμενος σημαίνει σωστά αμειβόμενος. Και άλλα πολλά, τα οποία μπορούν να σχεδιαστούν από Ομάδα Εργασίας που έχει πλήρεις γνώσεις του αντικειμένου. Ειδάλλως,...... Το κυριότερο απ' όλα, να υπάρχει πολιτική βούληση προς υλοποίηση, και εφόσον υλοποιηθεί, να συντηρείται σωστά και εγκαίρως.