• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Λεμονής' | 1 Οκτωβρίου 2019, 10:27

    Εφόσον επρόκειτο στην ουσία για αλλαγή Νομικής Μορφής και η επωνυμία παραμένει η ίδια καθώς και η έδρα γιατί μιλάμε για κατάργηση ΕΟΔΥ και πάλι σύσταση ΕΟΔΥ? Αυτό αυτόματα δε σημαίνει πάλι νέο ΑΦΜ νέο ΑΜΕ ΕΦΚΑ και νέο λογαριασμό στην ΕΑΠ? Δηλαδή τρία ΑΦΜ στο ίδιο έτος, για τον ίδιο οργανισμό? Μήπως το άρθρο 15 θα πρέπει να έχει τίτλο: Μετατροπή νομικής μορφής..(και όχι κατάργηση) και η παρ. 1 : Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» που ιδρύθηκε με τον ν. 4600/2019 (Α΄ 43), μετατρέπεται αυτοδικαίως σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου...>>