• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Ανδρέου' | 1 Οκτωβρίου 2019, 11:17

    Στην Παράγραφο 3β να εξασφαλισθεί η πραγματική 24ωρη λειτουργία του Επιχειρησιακού Κέντρου και όχι η προώθηση σε τηλέφωνο συνεργάτη του Οργανισμού.