• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Ανδρέου' | 1 Οκτωβρίου 2019, 11:32

    Πρέπει να προστεθεί ο όρος «Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα».