• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Αλεβαντης' | 1 Οκτωβρίου 2019, 20:53

    Εκ μέρους 9 συλλόγων, αστικών μη-κερδοσκοπικών οργανισμών και ομάδων πολιτών που αγωνίζονται για την προστασία από το παθητικό κάπνισμα (βλ. https://akapnistas.blogspot.com/2019/10/blog-post.html) Σχετικά με την παράγραφο 22 του άρθρου 96 του ν. 4600/2019 (Α’ 43), όπως τροποποιεί τα άρθρα 15 παρ. 2, 17 παρ. 13 και 18β του ν. 4419/2016 (Α’ 174), επισημαίνεται ότι στην πραγματικότητα, η αλλαγή αφορά την παράταση της αναστολής ισχύος μόνο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 (με την οποία απαγορεύεται η κυκλοφορία στην αγορά του καπνού μάσησης, του καπνού που λαμβάνεται από τη μύτη και των υποκατάστατων καπνού). Ωστόσο, η διατύπωση της προτεινόμενης τροποποίησης φαίνεται να παρατείνει κατά έξη μήνες και τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 17 (αφορά τις συσκευασίες των νέων προϊόντων καπνού) και του άρθρου 18β (αφορά την κυκλοφορία των ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης με μη νικοτινούχο υγρό). Συνεπώς προτείνεται η ορθή διατύπωση της προτεινόμενης τροποποίησης της ως άνω παραγράφου 22 του άρθρου 96 πρέπει να είναι: Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 15 αρχίζει να ισχύει από 01.04.2020. Οι διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 17 και του άρθρου 18β αρχίζουν να ισχύουν από 09.09.2019 ήτοι έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του Νόμου 4600/2019.