Άρθρο 19 Καπνικά μασώμενα προϊόντα

Η παράγραφος 22 του άρθρου 96 του ν. 4600/2019 (Α’ 43), όπως τροποποιεί τα άρθρα 15 παρ. 2, 17 παρ. 13 και 18β του ν. 4419/2016 (Α’ 174), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 17 και του άρθρου 18β αρχίζουν να ισχύουν έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 15 αρχίζει να ισχύει από 01.04.2020.».

 • 2 Οκτωβρίου 2019, 15:34 | Κωνσταντίνος Φαρσαλινός

  Σχετικά με τα μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει επισημάνει στην τεχνική έκθεση 955 [1] σχετικά με την ρύθμιση των προϊόντων καπνού, ότι ο κίνδυνος ο οποίος προκύπτει από τη χρήση τέτοιων προϊόντων ποικίλλει δραματικά ανάλογα με τη σύνθεσή τους. Συγκεκριμένα o ΠΟΥ επεσήμανε ότι «διαφορές μερικών τάξεων μεγέθους στις συγκεντρώσεις καρκινογόνων έχουν εντοπιστεί μεταξύ των προϊόντων τα οποία συνήθως διατίθενται στο εμπόριο στον ανεπτυγμένο κόσμο, και εκείνων που παράγονται σε αυτοσχέδια εργαστήρια σε Ασία και Αφρική».
  Η μεγάλη διαφορά στον κίνδυνο που πηγάζει για το χρήστη των μη καπνιζόμενων προϊόντων (προϊόντων χωρίς καύση), συνδέεται με το επίπεδο δύο ισχυρών καρκινογόνων ουσιών που περιλαμβάνονται σε αυτά: τις σχετικές με τον καπνό Ν-νιτροζαμίνες (TSNA) και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAH). Η πρόσφατη μελέτη «Global Burden of Disease» σχετικά με τα προϊόντα καπνού [2] έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτει κανένας σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από τη χρήση μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού χαμηλής νιτροζαμίνης. Παρόλο που δεν σημαίνει ότι τα μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού χαμηλής νιτροζαμίνης δεν έχουν απολύτως καμία επίπτωση στην υγεία, αποτελούν ένα σημαντικά λιγότερο βλαπτικό προϊόν για τους καπνιστές που επιθυμούν να ελαττώσουν τους κινδύνους για την υγεία τους αλλά δεν καταφέρνουν να διακόψουν το κάπνισμα από μόνοι τους ή με εγκεκριμένα μέσα. Συνεπώς, η απαγόρευση που θα επιβληθεί με την παρούσα νομοθεσία θα μπορούσε να έχει ακόμη και αρνητικές επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία. Επιπλέον, οφείλω να επισημάνω το σοβαρό παράδοξο η νομοθεσία να εξακολουθεί να επιτρέπει την απρόσκοπτη πρόσβαση των καπνιστών στα συμβατικά τσιγάρα, το πιο βλαπτικό και θανατηφόρο καπνικό προϊόν και προϊόν νικοτίνης, ενώ ταυτόχρονα να τους στερείται νομοθετικά η δυνατότητα πρόσβασης σε σημαντικά λιγότερα βλαπτικά προϊόντα. Σημειώνω πως η απόφαση δεν συνοδεύεται από καμία απολύτως μελέτη στην Ελλάδα για τις πιθανές επιτπώσεις της απόφασης για τη δημόσια υγεία.
  Στο πλαίσιο λοιπόν της εφαρμογής του νέου αντικαπνιστικού νόμου στην Ελλάδα, η απαγόρευση κυκλοφορίας προϊόντων καπνού μάσησης γεννά ερωτήματα, καθώς όπως προκύπτει βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων 2014/40/ΕΕ, ο μασώμενος καπνός μπορεί να διατεθεί νομίμως στο εμπόριο εντός των Κρατών Μελών της Ε.Ε. και δεν υπαγορεύεται καμία ρητή απαγόρευση του ή προκύπτει εξομείοσή του με τον καπνό που λαμβάνεται από το στόμα.
  Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν μπορεί να θεωρηθεί ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας προϊόντων καπνού μάσησης, υπονομεύει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της εφαρμογής του νέου νόμου καθώς αποκλείει τους Έλληνες καταναλωτές αλλά και τους Ευρωπαίους -οι οποίοι σε πολλές χώρες κάνουν μαζική χρήση του προϊόντος αυτού με εξαιρετικά για τη δημόσια υγεία αποτελέσματα π.χ. Δανία- από τη χρήση μιας εξαιρετικά μικρότερου έως και μηδαμινού κινδύνου για τη δημόσια υγεία, εναλλακτικής επιλογής.
  Θεωρώ ως επιτακτική ανάγκη την απόσυρση του συγκεκριμένου άρθρου και την αξιολόγηση κάθε απόφασης σχετικά με την διάθεση τέτοιοων προϊόντων με βάση επιστημονικά κριτήρια και αντικειμενικές αξιολογήσεις των πιθανώνβ επιπτώσεων στον πληθυσμό των καπνιστών στην Ελλάδα.

  Παραπομπές

  1. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44213/9789241209557_eng.pdf;jsessionid=A9E5A28BD786F44906745843491079A0?sequence=1 , p 23.
  2. GBD 2016 Mortality Collaborators. Global, regional, and national under-5 mortality, adult mortality, age-specific mortality, and life expectancy, 1970-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet 2017; 390: 1084–1150.
  Χρηματοδοτούμενη από το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates και τη Bloomberg Philanthropies, οι μελέτες για το Global Burden of Disease συλλέγουν και αναλύουν δεδομένα στα πλαίσια ενός σχήματος με περισσότερους από 3.000 ερευνητές σε περισσότερες από 130 χώρες. Η καταγραφή δεδομένων πρόωρου θανάτου και αναπηρίας από περισσότερες από 300 ασθένειες και τραυματισμούς 195 χώρες, ανά ηλικία και φύλο, από το 1990 έως σήμερα, επιτρέποντας συγκρίσεις με την πάροδο του χρόνου, σε ομάδες ηλικιών και μεταξύ των πληθυσμών.

 • 1 Οκτωβρίου 2019, 20:53 | Παναγιώτης Αλεβαντης

  Εκ μέρους 9 συλλόγων, αστικών μη-κερδοσκοπικών οργανισμών και ομάδων πολιτών που αγωνίζονται για την προστασία από το παθητικό κάπνισμα (βλ. https://akapnistas.blogspot.com/2019/10/blog-post.html)

  Σχετικά με την παράγραφο 22 του άρθρου 96 του ν. 4600/2019 (Α’ 43), όπως τροποποιεί τα άρθρα 15 παρ. 2, 17 παρ. 13 και 18β του ν. 4419/2016 (Α’ 174), επισημαίνεται ότι στην πραγματικότητα, η αλλαγή αφορά την παράταση της αναστολής ισχύος μόνο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 (με την οποία απαγορεύεται η κυκλοφορία στην αγορά του καπνού μάσησης, του καπνού που λαμβάνεται από τη μύτη και των υποκατάστατων καπνού). Ωστόσο, η διατύπωση της προτεινόμενης τροποποίησης φαίνεται να παρατείνει κατά έξη μήνες και τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 17 (αφορά τις συσκευασίες των νέων προϊόντων καπνού) και του άρθρου 18β (αφορά την κυκλοφορία των ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης με μη νικοτινούχο υγρό).
  Συνεπώς προτείνεται η ορθή διατύπωση της προτεινόμενης τροποποίησης της ως άνω παραγράφου 22 του άρθρου 96 πρέπει να είναι:
  Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 15 αρχίζει να ισχύει από 01.04.2020. Οι διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 17 και του άρθρου 18β αρχίζουν να ισχύουν από 09.09.2019 ήτοι έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του Νόμου 4600/2019.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2019, 11:48 | Φίλιππος Καλημέρης

  Παρακαλώ πολύ για την τήρηση της νομιμότητας να αναφέρετε το σημείο της αιτιολογικής έκθεσης στο οποίο προκύπτει ο λόγος της παράτασης πώλησης ηλεκτρονικών τσιγάρων και θερμαινόμενου καπνού χωρίς προδιαγραφές, όπως επίσης και της δυνατότητας του καθενός να πουλά υγρά για άτμισμα με αρώματα, χύμα συστατικά, χωρίς κανένα περιορισμό στην αγορά, καθώς και γενικότερα τους λόγους δημόσιας υγείας που οδήγησαν του Υπουργό και τον Υφυπουργό Υγείας στη νομοθέτηση αυτής της διάταξης. Επίσης, θα ήθελα να ληφθεί υπόψιν από το Υπουργείο Υγείας το γεγονός, σε περίπτωση που δεν έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι, του θανάτου 12 ανθρώπων στις Η.Π.Α. από πνευμονοπάθειες από ηλεκτρονικό τσιγάρο και ότι οι αρχές εκεί απαγορεύουν τα αρώματα.Επομένως, προκειμένου να συμβάλλω στη βελτίωση, όπως λέτε, του νομοθετικού πλαισίου, προτείνω στον Υπουργό Υγείας και τον Υφυπουργό να κάνει το ίδιο, να απαγορέψει τα αρώματα από τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, που με εγκληματική ευθύνη κάποιων εμπόρων, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Όπως επίσης, να ενημερώσω σε περίπτωση που δεν το ξέρετε ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα έχουν κατακλύσει την αγορά και ότι τα νέα παιδιά, τα παιδιά όλων μας, τα χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό, ακριβώς επειδή κάποιοι τους λένε ότι είναι ακίνδυνα, παραβιάζοντας κατάφωρα διεθνείς συνθήκες και νόμους.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2019, 01:33 | Νικολέττα Λαζαρίδη

  Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος που δίνετε παράταση ακόμα 6 μήνες στους εμπόρους ηλεκτρονικων τσιγάρων για να πουλάνε υγρά ατμίσματος χωρίς καμιά απολύτως προδιαγραφή στον ανυποψίαστο κόσμο; Η πολιτική του Υπουργού ως προς τα ηλεκτρονικά τσιγάρα τώρα ειδικά που επιβεβαιώθηκαν και θάνατοι από το ηλεκτρονικό τσιγάρο και στην Αμερική απαγορεύουν τα αρώματα είναι να κάνει τα χατήρια στους επιχειρηματίες προκειμένου να μπορούν να ξεπουλούν ότι υγρό μη ελεγμένο, χύδην υπάρχει; Γιατί στην αιτιολογική έκθεση δεν αναφέρετε κάτι; Γιατί δε λέτε γιατί το κάνετε; Να περαστεί στα κρυφά θέλετε; Δηλαδή θα πρέπει να αρρωστήσει κάποιος και στην Ελλάδα για να σκεφτεί λίγο πιο σοβαρά την υγεία των πολιτών και ειδικά των νέων το ελληνικό Υπουργείο Υγείας;