• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρινα' | 2 Οκτωβρίου 2019, 11:20

    Νέες μορφές, συσκευασίες / περιεκτικότητες/αλλαγές κωδικού ΕΟΦ που αφορούν σε προϊόντα που ήδη αποζημιώνονται, θα πρέπει να εξαιρούνται της αξιολόγησης από την επιτροπή HTA καθώς και διαπραγμάτευσης και να εισάγονται αυτόματα στην Θετική Λίστα υπό την προϋπόθεση της ίσης/χαμηλότερης τιμής. Το ποσό των τριών (3) εκατομμυρίων ευρώ θα πρέπει να οριστεί ως επιπλέον επίπτωση στον προϋπολογισμό. Αναφορικά με τα προϊόντα πού έχουν επιπλέον επίπτωση <3εκ € , αυτά θα πρέπει να μην αποτελούν αντικείμενο της επιτροπής διαπραγμάτευσης. Ανάλογα με την εξεταζόμενη θεραπευτική κατηγορία, οι εκάστοτε σύλλογοι και ενώσεις ασθενών θα πρέπει να καλούνται στην διαδικασία ώστε να παρέχουν πληροφορίες και τις απόψεις τους π.χ. για την νόσο.