• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - ΕΛΛΟΚ' | 2 Οκτωβρίου 2019, 15:58

    Το 2ο άρθρο παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις οι οποίες εντοπίζονται τόσο τους στόχους όσο και στα μέσα με τα οποία αυτοί θα επιτευχθούν. Τόσο το συγκεκριμένο άρθρο όσο και το σχέδιο νόμου στο σύνολό του, όπως θα δούμε και παρακάτω, εστιάζουν στην αντιμετώπιση των μεταδοτικών νοσημάτων και των εκτάκτων αναγκών, ενώ ταυτόχρονα παραμελούν τελείως τους κινδύνους της δημόσιας υγείας από τα μη μεταδοτικά νοσήματα για τα οποία γίνεται περιορισμένη και αόριστη αναφορά, ενώ στην πραγματικότητα αυτά αποτελούν τον μεγάλο κίνδυνο των σύγχρονων κοινωνιών του ανεπτυγμένου κόσμου. Η προσέγγιση που εκφράζει το σχέδιο νόμου, γίνεται με την στενή οπτική, ενώ θα έπρεπε να διέπεται από διορατικότητα και να είναι σε πλήρη αρμονία με το Διεθνείς και Ευρωπαϊκές πρακτικές. Συγκεκριμένα: Στους στόχους στο θα πρέπει να τροποποιηθούν το β) και το δ) ως εξής: β) Η επιδημιολογική επιτήρηση και η παρακολούθηση των επιπτώσεων των μεταδοτικών (προστίθεται και των μη μεταδοτικών) νοσημάτων στη δημόσια υγεία. δ) Η λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία του πληθυσμού από κάθε είδους απειλές που οφείλονται σε μεταδοτικά (προστίθεται και μη μεταδοτικά νοσήματα), η προώθηση δράσεων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας, η πρόληψη των χρονίων και μη μεταδοτικών νοσημάτων, η αντιμετώπιση καταστάσεων βλαπτικών για την υγεία (προστίθεται και η υποστήριξη της επιβίωσης των χρονίων ασθενών). Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του ΕΟΔΥ Στα μέσα για την επίτευξη υπάρχουν αόριστες αναφορές που σε ορισμένες περιπτώσεις κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν ως ευχολόγια. Το ΚΕΕΛΠΝΟ, επί της προηγούμενης θητείας της Νέας Δημοκρατίας, είχε αναλάβει τη δημιουργία εθνικού μητρώου νεοπλασιών, του οποίου η τύχη αγνοείται μέχρι σήμερα και παρά τις προσπάθειες που επί τέσσερα και πλέον χρόνια καταβάλαμε δεν λάβαμε ποτέ καμία απάντηση από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αλήθεια τι γίνεται το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών που είχε αναλάβει να δημιουργήσει το ΚΕΕΛΠΝΟ πριν το 2015? Στο παρόν σχέδιο νόμου δεν υπάρχει καμία αναφορά σχετικά με Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών και επίσης δεν υπάρχει αναφορά σχετικά με τον τρόπο συλλογής επιδημιολογικών στοιχείων για τα Μη μεταδιδόμενα νοσήματα και εν προκειμένω για τον καρκίνο, ο οποίος αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου, με σαφείς ανοδικές τάσεις παγκοσμίως. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πλέον στις προτεραιότητες του ΕΟΔΥ και της κυβέρνησης η δημιουργία Ενικού Μητρώου Νεοπλασιών? Ο Καρκίνος πλέον τείνει να γίνει μία χρόνια νόσος, καθώς για πολλούς τύπους υπάρχει δυνατότητα μακροχρόνιας επιβίωσης με λήψη θεραπείας, ενώ ένας μεγάλος αριθμός ασθενών επιβιώνει, όμως ταυτόχρονα έχει μειωμένη λειτουργικότητα και δυνατότητα εργασίας και ειδικές ανάγκες οι οποίες δεν καλύπτονται σήμερα επαρκώς από την πρόνοια του συστήματος υγείας και παράλληλα δεν καταγράφονται πουθενά, ούτε εντάσσονται σε κάποιο μητρώο. Το ίδιο ισχύει και για τους πολίτες που χρήζουν ανακουφιστικής φροντίδας, η οποία δυστυχώς δεν παρέχεται για την κάλυψη του συνόλου του πληθυσμού από το σύστημα δημόσιας υγείας της χώρας μας, ενώ δεν υπάρχουν καθόλου δομές παρηγορητικής φροντίδας στη χώρα μας. Ακόμη στον τομέα της πρόληψης, γνωρίζουμε ότι με την εφαρμογή συντονισμένου εμβολιαστικού προγράμματος μπορούμε να προλάβουμε τους καρκίνους που οφείλονται στον ιό HPV. Πριν 10 περίπου χρόνια οι σύλλογοι ασθενών με καρκίνο είχαν πείσει το Υπουργείο Υγείας να θεσμοθετήσει τον εμβολιασμό κατά του ιού HPV σε αγόρια και κορίτσια μέχρι 25 ετών. Στην συνέχεια η σωστή αυτή απόφαση καταργήθηκε και σήμερα ο εμβολιασμός είναι διαθέσιμος μόνον σε κορίτσια. Με τον εμβολιασμό κατά του ιού HPVμπορούμε να εξαλείψουμε μία κατηγορία καρκίνων, μαζί με σωστή διαχείριση όπως κάνουν άλλες χώρες (πχ Αυστραλία). Σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στα μέσα για την επίτευξη των στόχων του ΕΟΔΥ, δεν προβλέπεται με σαφήνεια με ποιο τρόπο θα καλυφθούν οι συγκεκριμένες ανάγκες οι οποίες με την πάροδο του χρόνου θα βαίνουν αυξανόμενες και δεν φαίνεται να απασχολεί το ΥΥ η συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών. Στα μέσα για την επίτευξη των στόχων του ΕΟΔΥ, αγνοούνται τελείως οι Οργανώσεις Ασθενών οι οποίες έχουν μεγάλη εμπειρία παροχής υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο σχετικά με την πρόληψη, την υποστήριξη των ασθενών και την ενημέρωση του πληθυσμού, υποκαθιστώντας την πολιτεία εκεί που πρακτικά είναι απούσα. Το σχέδιο νόμου θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει στα μέσα για την επίτευξη των στόχων, τη θεσμική συμμετοχή των δευτεροβάθμιων Οργάνων των εκπροσώπων των ασθενών, για θέματα όπως η χάραξη της στρατηγικής σε σχετικούς με τον φορέα τομείς, ενώ παράλληλα θα έπρεπε να προβλέπεται η στενή συνεργασία και αξιοποίηση των πρωτοβάθμιων οργανώσεων σε τοπικό επίπεδο για καλύτερα αποτελέσματα στην εφαρμογή και την συμμόρφωση του πληθυσμού. Επιπλέον δε γίνεται αναφορά στη δημιουργία κέντρων αναφοράς σπανίων καρκίνων και σπανίων παθήσεων, προκειμένου αφενός να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι περιπτώσεις αυτές και αφετέρου να υπάρχουν επιδημιολογικά δεδομένα, σε συμφωνία με τη διεθνή πρακτική. Τέλος θα πρέπει να υπάρξει διευκρίνιση σχετικά με την αναφορά στην παράγραφο η) περί «Κοινοτικής Νοσηλευτικής». Τι ακριβώς εννοεί και ποιο θα είναι το έργο της.