• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Φαρσαλινός' | 2 Οκτωβρίου 2019, 15:34

    Σχετικά με τα μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει επισημάνει στην τεχνική έκθεση 955 [1] σχετικά με την ρύθμιση των προϊόντων καπνού, ότι ο κίνδυνος ο οποίος προκύπτει από τη χρήση τέτοιων προϊόντων ποικίλλει δραματικά ανάλογα με τη σύνθεσή τους. Συγκεκριμένα o ΠΟΥ επεσήμανε ότι «διαφορές μερικών τάξεων μεγέθους στις συγκεντρώσεις καρκινογόνων έχουν εντοπιστεί μεταξύ των προϊόντων τα οποία συνήθως διατίθενται στο εμπόριο στον ανεπτυγμένο κόσμο, και εκείνων που παράγονται σε αυτοσχέδια εργαστήρια σε Ασία και Αφρική». Η μεγάλη διαφορά στον κίνδυνο που πηγάζει για το χρήστη των μη καπνιζόμενων προϊόντων (προϊόντων χωρίς καύση), συνδέεται με το επίπεδο δύο ισχυρών καρκινογόνων ουσιών που περιλαμβάνονται σε αυτά: τις σχετικές με τον καπνό Ν-νιτροζαμίνες (TSNA) και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAH). Η πρόσφατη μελέτη «Global Burden of Disease» σχετικά με τα προϊόντα καπνού [2] έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτει κανένας σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από τη χρήση μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού χαμηλής νιτροζαμίνης. Παρόλο που δεν σημαίνει ότι τα μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού χαμηλής νιτροζαμίνης δεν έχουν απολύτως καμία επίπτωση στην υγεία, αποτελούν ένα σημαντικά λιγότερο βλαπτικό προϊόν για τους καπνιστές που επιθυμούν να ελαττώσουν τους κινδύνους για την υγεία τους αλλά δεν καταφέρνουν να διακόψουν το κάπνισμα από μόνοι τους ή με εγκεκριμένα μέσα. Συνεπώς, η απαγόρευση που θα επιβληθεί με την παρούσα νομοθεσία θα μπορούσε να έχει ακόμη και αρνητικές επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία. Επιπλέον, οφείλω να επισημάνω το σοβαρό παράδοξο η νομοθεσία να εξακολουθεί να επιτρέπει την απρόσκοπτη πρόσβαση των καπνιστών στα συμβατικά τσιγάρα, το πιο βλαπτικό και θανατηφόρο καπνικό προϊόν και προϊόν νικοτίνης, ενώ ταυτόχρονα να τους στερείται νομοθετικά η δυνατότητα πρόσβασης σε σημαντικά λιγότερα βλαπτικά προϊόντα. Σημειώνω πως η απόφαση δεν συνοδεύεται από καμία απολύτως μελέτη στην Ελλάδα για τις πιθανές επιτπώσεις της απόφασης για τη δημόσια υγεία. Στο πλαίσιο λοιπόν της εφαρμογής του νέου αντικαπνιστικού νόμου στην Ελλάδα, η απαγόρευση κυκλοφορίας προϊόντων καπνού μάσησης γεννά ερωτήματα, καθώς όπως προκύπτει βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων 2014/40/ΕΕ, ο μασώμενος καπνός μπορεί να διατεθεί νομίμως στο εμπόριο εντός των Κρατών Μελών της Ε.Ε. και δεν υπαγορεύεται καμία ρητή απαγόρευση του ή προκύπτει εξομείοσή του με τον καπνό που λαμβάνεται από το στόμα. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν μπορεί να θεωρηθεί ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας προϊόντων καπνού μάσησης, υπονομεύει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της εφαρμογής του νέου νόμου καθώς αποκλείει τους Έλληνες καταναλωτές αλλά και τους Ευρωπαίους -οι οποίοι σε πολλές χώρες κάνουν μαζική χρήση του προϊόντος αυτού με εξαιρετικά για τη δημόσια υγεία αποτελέσματα π.χ. Δανία- από τη χρήση μιας εξαιρετικά μικρότερου έως και μηδαμινού κινδύνου για τη δημόσια υγεία, εναλλακτικής επιλογής. Θεωρώ ως επιτακτική ανάγκη την απόσυρση του συγκεκριμένου άρθρου και την αξιολόγηση κάθε απόφασης σχετικά με την διάθεση τέτοιοων προϊόντων με βάση επιστημονικά κριτήρια και αντικειμενικές αξιολογήσεις των πιθανώνβ επιπτώσεων στον πληθυσμό των καπνιστών στην Ελλάδα. Παραπομπές 1. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44213/9789241209557_eng.pdf;jsessionid=A9E5A28BD786F44906745843491079A0?sequence=1 , p 23. 2. GBD 2016 Mortality Collaborators. Global, regional, and national under-5 mortality, adult mortality, age-specific mortality, and life expectancy, 1970-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet 2017; 390: 1084–1150. Χρηματοδοτούμενη από το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates και τη Bloomberg Philanthropies, οι μελέτες για το Global Burden of Disease συλλέγουν και αναλύουν δεδομένα στα πλαίσια ενός σχήματος με περισσότερους από 3.000 ερευνητές σε περισσότερες από 130 χώρες. Η καταγραφή δεδομένων πρόωρου θανάτου και αναπηρίας από περισσότερες από 300 ασθένειες και τραυματισμούς 195 χώρες, ανά ηλικία και φύλο, από το 1990 έως σήμερα, επιτρέποντας συγκρίσεις με την πάροδο του χρόνου, σε ομάδες ηλικιών και μεταξύ των πληθυσμών.